Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member Kwon JinaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 20 Deviations 2,626 Comments 5,968 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


Lâu lâu về lại đây... cũng nhiều kỉ niệm phết... cơ mà giờ ẩn dật đã quá lâu rồi... người quen cũng đi cả rồi :<

deviantID

KwonJina-ParkEunPon's Profile Picture
KwonJina-ParkEunPon
Kwon Jina
Vietnam
- My name is Kwon Jina aka Park Eun Pon =)
- D.O.B: 21/10/2000
- Sex: Female
- Live at: Ho Chi Minh City, Vietnam
- Job: Student
- Study at: Vo Truong Toan School. District 1
- Band: Big Bang, Teen Top, SJ, 2ne1, Beast
- Bias: GD, L Joe, Ryeowook, Dara
- Ship: Daragon, Gri, Yewook
Wall:
ZM: me.zing.vn/u/jinakwon_vip
Face: www.facebook.com/pon.ngo.351
Instagram: xxxkwonjina
360kpop: Jina Kwon
- Tks for reading -
Interests

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconninacucheoo:
Ninacucheoo Featured By Owner Jan 14, 2015
watch back , pls ?
Reply
:iconasianeditions:
AsianEditions Featured By Owner Oct 21, 2014
Happy Birthday! :3
Reply
:iconkwonjina-parkeunpon:
KwonJina-ParkEunPon Featured By Owner Oct 23, 2014
thank you so much :3
Reply
:iconariesvip:
ariesvip Featured By Owner Aug 5, 2014  Student
bạn wen VIP nào giới thiệu mk vs ^^ 
Reply
:iconariesvip:
ariesvip Featured By Owner Aug 5, 2014  Student
watch back VIP <3
Reply
:iconmiiu-b1k99:
Miiu-B1k99 Featured By Owner Aug 1, 2014  Student Interface Designer
watch back ?
Reply
:iconasianeditions:
AsianEditions Featured By Owner Jul 24, 2014
Watch Back?
Reply
:iconhyrin137:
Hyrin137 Featured By Owner Jul 24, 2014  Student Artist
- Hãy nói với t m là Jina cục cưng của t :'( 

- Cưng ơi, biết ai đây không :'( 

p/s: Thăm :'p
Reply
:iconkwonjina-parkeunpon:
KwonJina-ParkEunPon Featured By Owner Jul 24, 2014
m có phải con Hyunmin Jo k :(
Reply
:iconhyrin137:
Hyrin137 Featured By Owner Jul 24, 2014  Student Artist
- Chuẩn thôi rồi :3 
Reply
Add a Comment: